AVÍS LEGAL

Aquest Avís Legal regula l'ús del servei del Web menudoszapatos.com (en endavant, la "Web") que Tienda Ética, S.L. posa a disposició dels usuaris d'Internet.

COPYRIGHT I MARQUES

Tota la informació continguda en aquest web, el seu disseny gràfic així com el seu codi font constitueixen una obra la propietat intel·lectual pertany a Tienda Ética, S.L. Els usuaris d'internet que accedeixin a aquest web poden visualitzar la informació continguda en el mateix i efectuar descàrregues o reproduccions privades en el seu sistema informàtic, sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers o s'instal·lin en un servidor connectat a Internet o a una xarxa informàtica local. La distribució, modificació, cessió, comunicació pública i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d'explotació queden prohibits. La infracció de qualsevol dels citats drets pot constituir una vulneració de les presents disposicions.


Els noms de domini de Tienda Ética, S.L. no poden ser utilitzats en connexió amb altres productes o serveis que no siguin d'aquesta companyia, i no poden ser utilitzats de cap manera que pugui causar confusió entre els nostres clients o descrèdit de Tienda Ética, S.L.


D' EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT


Tienda Ética, S.L. queda exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de:


a. Errors en la web deguts a causes de força major, casos fortuïts o altres causes no imputables a la mateixa

b. Problemes tècnics i / o mecànics o virus produïts durant la connexió a Internet (sigui a través del web de Botiga Ètica, SL o de webs de tercers), en els sistemes informàtics (programari i maquinari) o en els documents i fitxers electrònics emmagatzemats en els equips informàtics.

c. De l'accés de menors d'edat als continguts inclosos en la Web, sent responsabilitat dels seus progenitors o tutors exercir un control adequat sobre l'activitat dels fills o menors al seu càrrec.


Així mateix Tienda Ética, S.L .. no és responsable de la veracitat, actualització i licitud dels continguts de les pàgines que, si escau, siguin suggerides per la companyia o que apareguin enllaçades. Tienda Ética, S.L. està exonerada de tota responsabilitat davant l'usuari pel que fa a les condicions legals d'utilització i als continguts de les diferents pàgines web suggerides o que apareguin enllaçades per Tienda Ética, S.L., quedant a criteri de l'usuari acceptar-les o no.